Local Pub (Vilnius, persikraustėme į Trakų g. 13)
This bar moved to Trakų st. 13

Šis baras išsikraustė į Trakų g. 13